Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, Warszawa
Wernisaż we wtorek 14 stycznia o godz. 14:00, wystawa czynna do 2 lutego 2014
Organizatorzy: Ambasada Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie oraz Dom Spotkań z Historią

dsh-HPT-640

 

 

 

 

 

 

 

W 1942 roku pierwsza grupa polskich wychodźców, ewakuowanych z ZSRR wraz z armią generała
Andersa, dotarła do Iranu.
Schronienie znalazło tam blisko 120 tysięcy osób,
w tym 40 tysięcy kobiet i dzieci.
Polacy zostali rozlokowani w kilku miastach;
najwięcej osób przyjęły Isfahan i Teheran.
Tam tworzyli placówki kulturalne, wydawali
publikacje, prowadzili życie religijne.
Po latach wspominali ogromną gościnność
i życzliwość okazywaną im przez Irańczyków.
Na wystawie prezentujemy fotografie polskich
uchodźców pozyskane z archiwów irańskich.
Ekspozycja była prezentowana wcześniej
w siedzibie Wspólnoty Polskiej w Warszawie
z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa.

 

Wybrane fotografie z wystawy
można zobaczyć na stronie DSH